Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Logo Holeby Landsbyordning
Mobil menu

Bilag 3/12-2020 Ordblinde

 

Ordblinde

Holeby Landsbyordning

 

uOrdblinde har vanskeligheder med opfattelsen, hukommelsen og bearbejdningen af ords lyd – både i korttidshukommelsen og i ordforrådet
uBørn der udvikler dysleksi har svært ved:
uAt blive opmærksom på ords enkeltlyde og identificere lyd
uAt lære bogstavers navne og lyd – forveksler nemt bogstaver der lyder næsten ens, fx b og d
uAt lære sig lyden af nye ord eller af orddele – uklare fonologiske repræsentationer, svært ved at huske hyppige stavelser og bogstavfølger
uAt fastholde ords lyd i korttidshukommelsen – svært ved at huske og gentage rækker af ord (især nonord på mere end 2 stavelser)
Ordblindestrategi, udredning og tiltag

Forældres retskrav

 

Folketinget vedtog 21.02.2017 en ændring af Folkeskoleloven (§3b, stk. 2), som giver forældre krav på, at der én gang i skoleforløbet (fra marts 4. klasse) foretages en ordblindetest af deres barn. Forældrene kan ikke kræve, at det er den digitale ordblindetest, som anvendes.

 

Til elever i grundskolen med læsevanskeligheder, der kan skyldes ordblindhed, skal skolens leder tilbyde, at der foretages en ordblindetest med henblik på at afdække elevens læsevanskeligheder. Tilbuddet gives fra den 1. marts på 3. klassetrin efter samråd med eleven og forældrene, jf. § 54. Elevens synspunkter skal tillægges passende vægt under hensyntagen til elevens alder og modenhed.

 I Lolland Kommune videregives henvendelsen til testvejleder, som foretager vurderingen som beskrevet i proceduren, evt. i samarbejde med kommunens læsekonsulent.

 

Ordblindestrategi, udredning og tiltag

”Ordblindetesten skal kun anvendes ved tydelige tegn på ordblindhed og dermed en begrundet mistanke om ordblindhed. Der er derfor vigtigt, at en skole laver et grundigt forarbejde inden test med Ordblindetesten...” Trine Nobelius, Undervisnings ministeriet Testvejleder

uFra ministeriets vejledning:
q Ordblindetesten skal kun anvendes ved mistanke om  ordblindhed

 

q Helhedsvurderingen bruges til at afgøre, hvad der er elevens primære

       vanskelighed

 

q Generel lav forarbejdningshastighed giver lav score i ordblindetesten

 

Helhedsvurdering  Lolland kommune

 

Følgende indgår:

u1. Elevens skolegang, herunder skoleskift, fravær, skole/hjemsamarbejde
u2. Elevens færdigheder i læsning og stavning
u3. Elevens sproglige færdigheder – herunder forudsætning for læsning
u4. Hvordan eleven klarer sig i de øvrige fag
u5. Har eleven andre vanskeligheder, der kan være årsag til de skriftsproglige vanskeligheder, såsom hørelse, syn,   koncentration, problemløsningshastighed?
u6. Har eleven allerede en diagnose?
u7. Hvilken læse- og staveundervisning har eleven modtaget? Er eleven blevet undervist i skriftens lydprincip? Hvilken effekt har tiltagene haft?
 

Elbros Ordlister bruges til analyse af fejltyper i listen Rigtige Ord og til sammenligning af læsningen af Rigtige Ord og Nonsensord

 

ST-Ordlister bruges til analyse af fejltyper i listen Lydrigtige Ord og til sammenligning af stavningen af Lydrigtige Ord og Vrøvleord

 

Testbatteriet er et samlet sæt

af prøver til screening elevens sprog

Og hukommelse  ,som kan vise tegn på ordblindhed

 

eksempel på en ordblinde testrapport

 

 Efter testen

Testvejlederen udarbejder i et samarbejde et forslag til en individuel handleplan for eleven med bl.a. følgende elementer: 

·Eleven tilbydes supplerende undervisning og anden faglig bistand, hvor der arbejdes med ordlæsestrategier
·Eleven tilbydes kompenserende it-støtte og undervises i brugen af denne
·Eleven indmeldes i Nota

 

Skolens tilbud

uVi tilbyder indmeldelse i Nota og et VAKS-kursus eller lignende, som er et forløb, hvor man lærer ordlæsestrategier. Undervisning i brug af LST.(læse-skrive teknologi)

uPå kurset lærer de flere forskellige ordlæsestrategier, så de ved, hvordan man læser ord, der driller.
uAlle elever har computer med oplæsning og skriveprogrammer i skolen
uEleverne kan tilgå deres materialer hjemme downloade CD ord, Intowords,
uGoogle docs, NOTA
uAula    Skolebordet og Onedrive

     Mulighed for at tilgå programmerne samt deres skoledokumenter hjemme

uElever skal stadig træne med læsning og stavning uden hjælp
uIntowords https://www.mv-nordic.com/dk/support/intowords-cloud/ eller cd ord  downloades  med unilogin- google docs indtaling og Intowords- Downloades via Chrome Webshop tilføj til chrome
uAfgangsprøver særlige vilkår

 

Ordblinde elever og elever under mistanke 2020
et cirkeldiagram over antal elever i hver testkategori.