Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Logo Holeby Landsbyordning
Mobil menu

Dagsorden 5/1-2021

Bestyrelsesmøde  Holeby Landsbyordning
Dagsorden
 
Dato og tid:       Tirsdag d. 5.1-2021 kl: 16.30 – 19.30
Sted:                Igloo’en
Forplejning:       Vand og sandwich
Deltagere:         Lena Thorsager (forældrerepræsentant skole), Mia Schmidt Pedersen (forældrerepræsentant skole), Rikke Skjødt jensen (forældrerepræsentant skole), Brian Buck Lerke Jensen (forældrerepræsentant skole), Ane Høegh (forældrerepræsentant dagtilbud), Victoria Kamper (forældrerepræsentant dagtilbud), Kirstine Egetoft (forældrerepræsentant dagtilbud), Lisette Rasmussen (forældrerepræsentant dagtilbud), Pia Thuesen (medarbejderrepræsentant skole), Tina Jansen (medarbejderrepræsentant Dagtilbud) Nikolaj Uhrenholdt (Institutionsleder) og Malene Hjøllund (Landsbyordningsleder) Silas Larsen (elevrepræsentant) Dawid Kunkel (elevrepræsentant)
Fraværende:     
 
Godkendelse af dagsorden
Sagsfremstilling:
Referat:
 
Godkendelse af referat
Sagsfremstilling:
Referat:
Orientering fra formand, ledelse og elevråd
Sagsfremstilling:
Referat:

Ændring af støttestruktur i dagtilbud i høring.
Sagsfremstilling:
Sagsfremstilling fra BSU samt styrelsesvedtægt for dagtilbud medsendes som bilag. Der nedsættes en arbejdsgruppe til udarbejdelse af høringssvar.
Referat:

5. Hjernen og Hjertet
Sagsfremstilling:
Bestyrelsen får en præsentation af redskabet ”Hjernen og Hjertet” som bruges i dagtilbud.
Referat:
 
Princip for mobilfri skole
Sagsfremstilling:
Udkast til princip udarbejdet på møde 3.12. medsendes som bilag.
Referat:
 
Principper for lejrskoler
Sagsfremstilling:
Distriktsskolen Øst’s principper for lejrskoler udsendes som bilag og drøftes som udgangspunkt for Holeby Landsbyordnings principper for lejrskoler.
Referat:
 
Bad efter idræt
Sagsfremstilling:
 Opdateret forældrebrev udsendes som bilag til godkendelse.
Referat:
 
 
Parkeringsplads
Sagsfremstilling:
 Billeder er gået tabt. Hvad nu?
Referat:
Næste møde.
Sagsfremstilling:

Referat:
 Evt.
Sagsfremstilling:
 
Referat: