Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Logo Holeby Landsbyordning
Mobil menu

Tilsynsrapport

Der gennemføres et årligt pædagogisk tilsyn i Holeby Landsbyordnings børnehave. I lige år er tilsynet varslet og i ulige år er det uvarslet. Tilsynene foretages af en ekstern konsulent.

Formålet med det pædagogiske tilsyn er både at kontrollere, at dagtilbuddene efterlever gældende lovgivning og kommunale mål og rammer, og at understøtte den fortsatte faglige kvalitetsudvikling.
Det pædagogiske tilsyn har dog først og fremmest som formål at sikre, at alle dagtilbud drives og praktiseres i overensstemmelse med gældende lovgivning og Lolland Kommunes strategier og politikker på området. Der er derfor en tæt kobling mellem det pædagogiske tilsyn, dagtilbudsloven, dagtilbudsstrategien og Den sammenhængende Børnepolitik.

Det seneste tilsyn

Det seneste tilsyn i Holeby Landsbyordnings børnehave blev foretaget den 12. april 2023.

Anbefalinger:

Der blev ved tilsynet den 22. august 2022 anbefalet dagtilbud, i et udviklingsperspektiv, at have fokus på:

 • Styrke sprogarbejdet i hverdagspraksis, med flere turtagninger, flere undersøgende dialoger og spørgsmål til børneperspektiv, og langt mere begrebsarbejde i alle hverdagens dialoger.
 • Tydeligere fokus på mål for børnenes læring i aktiviteter og rutiner, for at styrke børnenes deltagelsesmuligheder i egen læring. Didaktisk må der gerne være en tydeligere intention i for gruppesammensætning og krav til deltagelse.
 • Igangsættelse af flere lege, herunder styrke rammesætning og voksendeltagelse i børnenes leg for at styrke udnyttelsen af læringspotentiale i legen, herunder sikre fokus på børnenes udvikling af realtions- og konfliktløsningskompetencer, så medarbejdere ikke kommer på bakant og først inddrages i konfliktløsningssituationer. Der bør være fokus på lege til inddragelse af større dele af børnegruppen og  herunder sikre bredde i mulighed for erfaringsdannelse.

Det anbefales derfor i et udviklingsperspektiv:

 • At fastholde fokus på anbefalinger fra sidste tilsyn, herunder hvordan de to enheder kan lære af hinanden. 
 • Myretuen kan med fordel i deres arbejde med at blive til én stue, være opmærksomme på at tale dagen igennem i forhold til ensartet pædagogiske tilgang, herunder:
  • Udnytte hele det fysiske læringsrum til fx arbejde med mindre grupper.
  • Rutinepædagogikken og sammensætning af grupper, hvad skal børnene lære (også af hinanden) og hvad skal de voksne gøre.
  • Fokus på madpædagogik, hvor der med fordel kan tænkes sproganbefaling ind, herunder styrke arbejdet med at opfordre børnene til dialog.

Hent den seneste tilsynsrapport for Holeby Landsbyordnings børnehave i PDF-format