Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Logo Holeby Landsbyordning
Mobil menu

Dagsorden 3-12-2020

Bestyrelsesmøde I Holeby Landsbyordning

Dagsorden

 

Dato og tid:       Torsdag d. 3.12 kl: 16.30 – 19.30

Sted:                Igloo’en

Forplejning:       Vand og sandwich

Deltagere:         Lena Thorsager (forældrerepræsentant skole), Mia Schmidt Pedersen (forældrerepræsentant skole), Rikke Skjødt Jensen (forældrerepræsentant skole), Brian Buck Lerke Jensen (forældrerepræsentant skole), Ane Høegh (forældrerepræsentant dagtilbud), Victoria Kamper (forældrerepræsentant dagtilbud), Kirstine Egetoft (forældrerepræsentant dagtilbud), Lisette Rasmussen (forældrerepræsentant dagtilbud), Pia Thuesen (medarbejderrepræsentant skole), Tina Jansen (medarbejderrepræsentant Dagtilbud) Nikolaj Uhrenholdt (Institutionsleder) og Malene Hjøllund (Landsbyordningsleder) Silas Larsen (elevrepræsentant) Dawid Kunkel (elevrepræsentant)

Fraværende:     

 

  1. Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling:

Referat:

 

  1. Godkendelse af referat

Sagsfremstilling:

Referat:

 

  1. Orientering fra formand, ledelse og elevråd

Sagsfremstilling:

Referat:

 

  1. Kapacitetsanalyse i høring

Sagsfremstilling:

Kapacitetsanalysen som er i høring med frist d. 11. december medsendes som bilag. Der ønskes en drøftelse af analysen med henblik på udarbejdelse af høringssvar. Der nedsættes en arbejdsgruppe som konkret udarbejder høringssvaret.

Referat:

 

  1. Princip for mobilfri skole

Sagsfremstilling:

Formanden fremlægger et udkast til et princip, som drøftes.

Referat:

 

  1. Principper for samvær

Sagsfremstilling:

Trivselspolitik, antimobbestrategi samt ordensregler for Distriktsskolen Øst fremsendes som bilag. Dokumenterne drøftes og der nedsættes en arbejdsgruppe til videre arbejde med Holeby Landsbyordnings eget dokument.

Referat:

 

  1. Ordblindestrategi

Sagsfremstilling:

Læsevejleder er gæst på mødet og fremlægger skolens arbejde med ordblinde elever.

Referat:

 

  1. Bad efter idræt

Sagsfremstilling:

 Opsamling fra sidste møde

Referat:

 

 

  1. Parkeringsplads

Sagsfremstilling:

 Statur på projektet

Referat:

 

 

  1. Evt.

Sagsfremstilling:

 

Referat: