Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Logo Holeby Landsbyordning
Mobil menu

Dagsorden 4/5-2021

Bestyrelsesmøde I Holeby Landsbyordning


Dagsorden
 
Dato og tid:       Tirsdag d. 4-5 kl: 16.30 – 19.30
Sted:               Indkaldelse på Teams
Forplejning:       
Deltagere:         Lena Thorsager (forældrerepræsentant skole), Mia Schmidt Pedersen (forældrerepræsentant skole), Rikke Skjødt jensen (forældrerepræsentant skole), Brian Buck Lerke Jensen (forældrerepræsentant skole), Ane Høegh (forældrerepræsentant dagtilbud), Victoria Kamper (forældrerepræsentant dagtilbud), Kirstine Egetoft (forældrerepræsentant dagtilbud), Lisette Rasmussen (forældrerepræsentant dagtilbud), Pia Thuesen (medarbejderrepræsentant skole), Tina Jansen (medarbejderrepræsentant Dagtilbud) Nikolaj Uhrenholdt (Landsbyordningsleder) og John Barzel Thomasberg (Stedfortræder) Silas  Larsen (elevrepræsentant) Dawid Kunkel (elevrepræsentant)
Fraværende:     
 
1.    Godkendelse af referat 
Sagsfremstilling:
Referat:
2.        Godkendelse af dagsorden
Sagsfremstilling:
Referat:
3.        Præsentation af Ole Frederiksen skoleleder Rødby skole
Sagsfremstilling: 
Ole Frederiksen, skoleleder fra Rødby skole kommer og præsenterer sig og sine opgaver i Holeby Landsbyordning samt samler op på sidstes møde spørgsmål og bestyrelsesbeslutninger vedrørende timefordelingsplan.
Referat:
4.        Nyt fra ledelse, formand og elevråd
Sagsfremstilling:
Referat:
5.        Drøftelse af værdiregelsæt for Holeby Landsbyordning
Sagsfremstilling:
Referat:
6.    Evt.:
Sagsfremstilling:
Referat: