Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Logo Holeby Landsbyordning
Mobil menu

Dagsorden 25/1-2022

Bestyrelsesmøde I Holeby Landsbyordning
Dagsorden
Dato og tid: Tirsdag d. 25.01.2022 kl: 16.30 – 19.30
Sted: Online på Teams
Forplejning:
Deltagere: Lena Thorsager (forældrerepræsentant skole), Ane Høegh (forældrerepræsentant Dagtilbud), Lisette Rasmussen (forældrerepræsentant dagtilbud), Pia Thuesen (medarbejderrepræsentant skole), Nikolaj Uhrenholdt (institutionsleder), Thomas Gustafsen (Landsbyordningsleder) Rikke, Tina J. Brian Buck Lerke Jensen (forældrerepræsentant skole) og Mia Schmidt Pedersen (forældrerepræsentant skole).
Gæster:
Fraværende: Afbud fra Brian og Lena.
1. Godkendelse af referat
Referat:
2. Godkendelse af dagsorden
Referat:
3. Nyt fra ledelse, formand og elevråd Referat:
Elevrådet:
Generel info fra ledelse: Vi ønsker at designe et logo, som vi gerne vil inddrage jer i. Vi vil nedsætte en arbejdsgruppe.
Dagpleje:
-
Børnehave:
-
SFO:
-
Formanden:
-
4. Kvalitetsrapport
Referat:
Staben ønsker svar fra bestyrelsen og ledelsen på følgende spørgsmål:
o Hvilke udfordringer og succeshistorier præsenterer Kvalitetsrapporten til jeres
område?
o Hvordan forholder I jer til de resultater, der vedrører jer?
o Hvordan kan I forbedre kvaliteten hos jer?
o Hvad giver det anledning til at gøre?
5. Kommunikationsstrategi
Referat: - Se vedhæftede bilag, som oplæg til diskussion.
-
6. Tilstandsrapport (Punkt om bygninger og legeplads)
Referat:
-
7. Skriftligt svar fra bestyrelsen til specialskolen
Referat:
8. Status på Covid-19.
Referat:
9. EVT
Referat:
-