Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Logo Holeby Landsbyordning
Mobil menu

Referat 1.03.2022

Bestyrelsesmøde I Holeby Landsbyordning
Referat
 
Dato og tid:       Tirsdag d. 01.03.2022 kl: 16.30 – 19.30
Sted:                Personalerummet
Forplejning:       Frikadeller og kartoffelsalat.
Deltagere:        Ane Høegh (formand), Nikolaj Uhrenholdt (institutionsleder), Thomas Gustafsen (Landsbyordningsleder) Rikke, Tina J. og Mia Schmidt Pedersen, Lisette og Lena.  
Gæster: 
Fraværende:  Brian og Pia Thuesen (medarbejderrepræsentant skole). 
 
1.    Godkendelse af referat 


Referat: Godkendt


2.    Godkendelse af dagsorden


Referat: Godkendt

 

3. Nyt fra ledelse, formand og elevråd

 

Referat: 

Elevrådet: Forhindret i at deltage. 

Generel info fra ledelse: 


-    Ny medarbejder starter d. 14/3. 
-    Orientering om episode ved mand der kontaktede et barn. 
-    Modtagelse af flygtningebørn. Skoleudsættelse er gået igennem på begge børn, da det blev vurderet var bedst for deres udvikling. 
-    Den skolebaseret læreruddannelse. Thomas’ mål er et ønske om den lokale forankring gennem fastholdelse af lokale talenter. Thomas har en kandidat i tankerne. Bestyrelsen synes det er en god og fremadrettet strategi. 
-    Ledelsen arbejder på et Landsbyordningsprojekt med Stine Elverkilde, hvor fokus er ”chancelighed” på tværs af landsbyordningen for at øge børns mulighed for at bryde den sociale arv. Det hænger godt sammen med skoleplanen, hvor fokus er helhed i landsbyordningen. 
Børnehave: 
-    Ældstegruppen er delt, grundet pædagogiske udfordringer. Et overgangsprojekt er startet sammen med Britta, Anita og Theis (9 børn fra Myretuen). De går op 7.30, og er tilbage i børnehaven kl. 15.  Anmærkninger i tilsynsrapporten er årsag til at handle som beskrevet. 
-    Skoven: En tømrer/bygningskonstruktør skal udbedre de ting der skal udarbejdes, jævnfør legepladstilsynsrapporten. Han bliver betalt per time, og løser projekter for Skoven. Starter med bålhytten, derefter den sekskantede gynge etc. Der bliver brugt de 300.000 fra tilskuddet. 
-    Skoven: Der er 30 års jubilæum, og der er fokus på hvad der skal ske. 
-    Flygtningebørn: Vi anvender ressourcer til at lave turboforløb til børnene, hvor fokus er på deres sprog. 
-    Sarah og Inge stopper d. 1/4. 
-    Vi har et faldende børnetal i Myretuen og Skoven. Vi ønsker at lave en annonce, der fortæller om vores ledige pladser. Bestyrelsen er enig i den strategi.  

Dagpleje: 


-    Medarbejdere er vendt tilbage, og om 1,5 måned er vi fuldtallige. 
-    Den er næsten fyldt op, og bliver fyldt op. Gæstelegestuen kommer til at køre fast de næste 4-5 måneder. Stor tilfredshed blandt forældre, fokus på indkøb til den. 
-    Arbejder med tilsynspædagogen. De arbejder med en læreplan, der skal implementeres. I hjernen og hjertet arbejdes der med en sprogtrappe. 
-    Der er udfordringer i logistikken med samtaler med forældre og tilsynspædagoger. 
SFO: 
-    Der er lavet en politisk ekstrabevilling på 800000 til de fire landsbyordninger, da det ønskes at lave en bæredygtigshedstildeling. Der er et ønske om der er 2 på i hele åbningstiden. 
-    Eftermiddagsmad i SFO’en: Der er lavet en 14-dages turnus med en fast madplan, hvor fokus er på det sunde måltid. Karina har en aktiv rolle i produktionen af maden. Der ønskes et skema, hvor forældrene kan se hvad der er på madplanen. Der er tre perspektiver i det, ud fra et sundhedsperspektiv, et økonomisk perspektiv, og et ønske om madlavning er en pædagogisk aktivitet. 
-    Stor ros fra bestyrelsen til aktivitetsplaner. 


Formanden: 


-    Intet at berette 
4. Kommunikationsstrategi
Referat: -. God diskussion, hvor det er blevet tilrettet. Se vedhæftede bilag. 
5. Rundvisning på Landsbyordningen.  
Referat: - Rykkes til næste gang. 
6. Valg til skolebestyrelsen- orientering om processen. 
Referat:  Se vedhæftede bilag. Thomas Østergaard er vores repræsentant. Han vil være en del af valgmødet der afholdes d. 20/4 kl. 18. Der ønskes et fælles møde for både dagtilbud og skole. 
Dagtilbud vælges for en 2-årig periode. Bestyrelsen rejser en kritik, med hvis man er valgt som formand af bestyrelsen for dagtilbud, som forældrerepræsentant for bestyrelsen. Hvordan kan denne problemstilling løses. Er det samme princip som med forældrerepræsentanter fra dagplejen, hvor de automatisk er valgt, og fortsætter over i. 
Det ønskes at undersøge hvilken inspiration, der kan hentes fra Guldborgsund. 
Carsten Frigaard har lavet et opdateret skriv om dette. Det er vedhæftet referatet.  
Der er fokus fra bestyrelsen på at få flere medlemmer fra dagtilbud i bestyrelsen. 

7. Den kommende ressourcetildeling (økonomi)


Referat: Orientering. 
- Overført overskud på 535.000. 
- Tilskud fra socialstyrelsen 250.000
- Der er et element med SFO-konteringen, hvor det skal undersøges nærmere med de økonomiske konsulenter. 
- Et ønske om at ansætte en flexjobber som morgenåbner. 
- En investering i fysiske læringsmiljøer på mellemtrin og indskoling. 


8. Bygninger –Status på legeplads i børnehaven


Referat: Orientering om hvor vi er i processen. 


9. Værdi-dag – En mulighed for det? 


Referat: Vores værdigrundlag er ved at blive trykt hos kommunens grafiker. Bestyrelsen ønsker at være sammen med personalet i dette fælles arbejde. Målet er at skabe en større sammenhæng i Landsbyordningen, hvor fokus er en større nærhed. Bestyrelsen synes der skal arbejdes videre med dette. 
Der er et ønske om der tages billeder/og laves et opslag om bestyrelsen, som alle kan se. 


10. EVT


Referat: Orientering om skoletrafiktest. Se vedhæftede
Der ønskes en temadag, hvor der er fokus på en bestemt vinkel. 
Der er fra bestyrelsen et ønske om en fælles landsbyordningsfest. Der er ønsket om to årlige fagdage og ønske om en temadag.
Der er et ønske om nemmere adgang til børns til kontaktoplysninger i forbindelse med ønsket fra forældrene, så personalet kan komme i kontakt med forældre. Dette skal ses i forhold til, når børn kommer til skade. 
Der er en udfordring i SFO’en og andre steder. 
Der er udfordringer med kørsel i skolegården fra medborgerhuset, i forhold til vores børns sikkerhed. Henrik kontaktes. Det ønskes at skiltet med ”særtilfælde” fjernes fra skolegården. 
Der er en opmærksomhed på vores indgang med lamper.
Der er et ønske fra bestyrelsen om et fokus på indholdet af ugeplaner. Der er gode erfaringer med en specifik lærer, hvor de gode ugeplaner er konkrete.