Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Logo Holeby Landsbyordning
Mobil menu

Referat 31.03.2022

Bestyrelsesmøde I Holeby Landsbyordning


Referat 
Dato og tid:       Torsdag d. 31.03.2022 kl: 16.30 – 19.30
Sted:                Personalerummet
Forplejning:       
Deltagere:        Ane Høegh (formand), Nikolaj Uhrenholdt (institutionsleder), Thomas Gustafsen (Landsbyordningsleder) Rikke, Tina J. og Mia Schmidt Pedersen, Lisette og.  Fraværende:  Lena (medarbejderrepræsentant, Tina, Mia. skole). 

Gæster: 
 
1.    Godkendelse af referat 


Referat: Godkendt


2.    Godkendelse af dagsorden


Referat: Godkendt. 

3. Nyt fra ledelse, formand og elevråd

Referat: 

Elevrådet: 
-    Var forhindret i at deltage. 

Generel info fra ledelse: 


-    En orientering om skoleårets planlægning. 
-    Morgensang starter op igen d. 25/4 8.10-8.30. 
-    Musikprojekt startes op på den anden side af sommerferien. 
-    Stillingsopslag med lærere. 
-    Retningen for Holeby Landsbyordning, herunder skoledelen. 
-    Førskole-forældremøde. Stor succes med spisning. 
-    Ukraine – modtagerfunktion i blandt andet Rødby, men efter 3 måneder skal de tilbage til distriktsskolen. 


Børnehave: 


-    Skoven: Status på madpakker og køleskab. Det er løst nu, hvor der købes et køleskab med plads til køletaskerne. 
-    Skoven: Udfordringer med naboen om plads, men det er løst med driftslederen. Der er indgået en fornuftig aftale. 
-    Skoven: Der arbejdes på et årligt møde med godsejeren, hvor husets status bliver gennemgået. 
-    Tømmeren er godt i gang med at lave udbedringer og forbedringer for de 300000. 
-    Der er pladser i Skoven. Vi kunne skrive det på hjemmesiden med ledige pladser i Skoven og Myretuen. 
-    To personaler der stopper i børnehaven. Julie fra Skoven rykkes ind fra Skoven til Myretuen. 
-    Sommerfesten bliver opdelt i stationer før spisning, der arbejdes på en anden rækkefølge for at fastholde folk lidt længere. 
-    Vi har lånt vores ladcykel ud til vores afghanske familie, der havde transport udfordringer. 

Dagpleje: 


-    For mange børn, men skal have løst det med pladsanvisningen. To dagplejere har tilbudt at tage 5 børn i en periode. 
-    Sonja er tilbage 1/5. 
-    Godt samarbejde med gæstelegestuen. 


SFO: 


-    Sygdom blandt personalet, mange unge inde, og en førskole der er startet før. 
-    Førskolen kommer til at bestå af 17 børn. 
-    Jacob er startet, hans specialpædagogiske kompetence skal bruges effektivt i SFO’en og skoledelen. 


Indkøb: 


-    Nye stole til børnehaveklassen, nyt mødelokale. 


Formanden: 


-     Intet nyt at berette. 


4. Kommunikationsstrategi


Referat: - Udsat til næste møde. 


5. Rundvisning på Landsbyordningen.  


Referat: - Bestyrelsen blev vist rundt. 


6. Timefordelingsplan. Til godkendelse  


Referat: Folkeskoleloven §16B. Thomas har vist næste års timefordelingsplan. Der planlægges ud fra UVMs minimums timeantal, men der sættes ind i dansk og matematik, jævnfør tilsyn (STUK). Der prioriteres at sætte to lærere på i hver klasse (med enkelte undtagelser) i dansk og matematik. UUV-timerne konverteres til to-lærer-ordning.
Lærerne informeres om opgaver til næste år, når Thomas har afholdt MUS-samtaler med alle. 
Der er ligeledes et Co-teaching fokus. 
Gennemgået med bestyrelsens opmærksomheder. Bestyrelsen godkender den ændrede timefordelingsplan. 
Det sendes rundt til bestyrelsen for godkendelse – Bestyrelsen har en uge til at godkende eller afvise det. 


7. Valg til skolebestyrelsen.

 
Referat:  Rekruttering af nye medlemmer til bestyrelsen. 
Der kommer info ud om valget. 
Rikke genopstiller, en kandidat fra dagplejen, Lisette vil gerne, Brian vil gerne, Ane vil gerne, Lena vil gerne genopstille. Thomas Østergaard kommer til informationsmøde kl. 18, hvor bestyrelsen opfordres til at komme.  
Pia ønsker at genopstille. Personalet byder ind med om der er andre kandidater. 
Valglister er Sekretæren klar med om lidt. 
Vi skal lave oplag 


8. Budget/Ressourcetildeling


Referat: Orientering. Thomas og Nikolajs planer for indkøb. Orientering om kommende nyansættelser. Bestyrtelsen er orienteret.

 
9. Forårsfest for eleverne. 


Referat: Afholdes af forældrerådet/bestyrelsen. Lena og Mia tager sig af det. 


10. Årshjul. 


Referat: Layout og input til årshjulet. Der udarbejdes et nyt design til dette, og indholdet revideres. 


11. EVT


Referat: 
-    Der orienteres om kvaliteten af mad i børnehaven. 
-    Næste møde er 10/5. 
-    Punkter til næste møde: Dato for forårsfest.