Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Logo Holeby Landsbyordning
Mobil menu

Principper for mobilfri skole og SFO i Holeby Landsbyordning

Vedtaget af landsbyordningsbestyrelsen den 03. 04 2021
0.-6. klasse:

Mobiltelefonerne afleveres ved skolestart, og låses inde indtil skoledagen ophør.
Mobiltelefonerne kan efter lærerens anvisning bruges i undervisningen, såfremt at forældrene har givet accept.

SFO:

Mobiltelefonerne skal ligeledes afleveres i SFO-tiden, og de låses inde.

SFO2/Klubben:

Mobiltelefonerne må gerne bruges i klub-tiden.

Generelt:

Mobiltelefonerne opbevares låst i skole og SFO-tiden. Mobiltelefonerne medbringes på eget ansvar og det indehaverens egen forsikring, der skal dække.
De enkelte klasseteam tager stilling til, hvordan mobiltelefonerne skal/kan bruges på lejrskole, ekskursioner mm.
Det anbefales, at principperne tages op en gang om året i bestyrelsen, og at elevernes digitale dannelse drøftes på forældremødet en gang om året.

TILLÆG til principperne pr. den. 26.08.21

Ure der kan blive brugt/anvendt, som telefon eller internetsøgninger (fx Youtube) skal ved forstyrrelse af undervisningen/SFO tiden afleveres på samme vis som mobiltelefoner.