Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Logo Holeby Landsbyordning
Mobil menu

§16b 8/4-2021

Til bestyrelsen

Under henvisning til nedenstående uddrag af folkeskoleloven anmodes om bestyrelsen godkendelse af anvendelse af paragraf 16b stk. 2. Dvs. en afkortning af skoledagen på mellemtrinet.

Skolen ønsker at anvende ressourcen fra de afkortede timer til to-lærer ordning, som de to foregående år. To-lærer ordningen ønskes anvendt til:

  • Udeaktiviteter
  • Holddeling
  • Co-teaching
  • Elevsamtaler
  • Individuel undervisning
  • Etc.

Folkeskoleloven § 16 b

§ 16 b Kommunalbestyrelsen kan, for så vidt angår den understøttende undervisning, godkende at fravige reglerne om en mindste varighed af undervisningstiden i børnehaveklassen og på 1.-3. klassetrin, jf. § 14 b, stk. 1, nr. 1, i op til 1 skoleår med henblik på yderligere faglig støtte og undervisningsdifferentiering for en klasse ved hjælp af ekstra personale i klassen. Skolens leder kan efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelsen ansøge kommunalbestyrelsen herom.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan under samme betingelser som i stk. 1 godkende at fravige reglerne om en mindste varighed af undervisningstiden på 4.-9. klassetrin, jf. § 14 b, stk. 1, nr. 2 og 3, for specialklasser eller specialskoler.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsens godkendelse efter stk. 1 og 2 gives klassevis.

Stk. 4. Fraviges bestemmelserne i § 14 b, stk. 1, om en mindste varighed af undervisningstiden, skal kommunalbestyrelsen tilbyde eleverne plads i skolens skolefritidsordning, jf. § 3, stk. 7, eller i et andet relevant fritidstilbud i de timer, som fravigelsen vedrører, uden særskilt betaling fra forældrene.