Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Logo Holeby Landsbyordning
Mobil menu

Dagsorden 8/4-2021

Bestyrelsesmøde I Holeby Landsbyordning
Dagsorden
 
Dato og tid:       Torsdag d. 8-4 kl: 16.30 – 19.30
Sted:                Teams
Forplejning:       
Deltagere:         Lena Thorsager (forældrerepræsentant skole), Mia Schmidt Pedersen (forældrerepræsentant skole), Rikke Skjødt jensen (forældrerepræsentant skole), Brian Buck Lerke Jensen (forældrerepræsentant skole), Ane Høegh (forældrerepræsentant dagtilbud), Victoria Kamper (forældrerepræsentant dagtilbud), Kirstine Egetoft (forældrerepræsentant dagtilbud), Lisette Rasmussen (forældrerepræsentant dagtilbud), Pia Thuesen (medarbejderrepræsentant skole), Tina Jansen (medarbejderrepræsentant Dagtilbud) Nikolaj Uhrenholdt (Institutionsleder) og Malene Hjøllund (Landsbyordningsleder) Silas Larsen (elevrepræsentant) Dawid Kunkel (elevrepræsentant)
Fraværende:     
 
1.    Godkendelse af dagsorden
Sagsfremstilling:
Referat:
 
2.    Godkendelse af referat
Sagsfremstilling:
Referat:
 
3.    Orientering fra formand, ledelse og elevråd
Sagsfremstilling:
Referat:
 
4.    Skoleårets planlægning
Sagsfremstilling:
Skolen timefordelingsplan fremlægges, til godkendelse, for bestyrelsen. Samtidig fremlægges anmodning om at konverterer understøttende undervisning til to-lærer ordning i mellemtrinet jf. folkeskolelovens §16b.

Referat:
 
5.    Børnehaven
Sagsfremstilling:
På baggrund af introduktion fra Nikolaj ønskes en drøftelse af den fortsatte drift af landsbyordningens 2 børnehavegrupper. Økonomi, normering og sikkerhed.
Referat:
 
6.    Projekt Lolland skriver
Sagsfremstilling:
Introduktion til projekt Lolland skriver fra læsevejleder Lone Bædkel.
Referat:
 
7.    Pelikanen
Sagsfremstilling:
Børnehaven har i en årrække støttet bladet ”Pelikanen” via reklamemidler. Der ønskes en drøftelse af om dette forhold skal fortsætte.
Referat:
 
8.    ”Den gode historie”
Sagsfremstilling:
 På seneste møde udtryktes bekymring vedr. lærerskift, lærere eller børn som forlader skolen samt kommunikation. Der ønskes en drøftelse af hvordan vi får sat fokus på alle de gode historier der findes i landsbyordningen, så det ikke kun er bekymringer eller negative oplevelser der kommer til at fylde.
Referat:
 
 
 
 
9.    Årshjul 
Sagsfremstilling:
 Det årshjul bestyrelsen udarbejdede i forbindelse med kursusdagen i marts fremlægges til godkendelse i renskreven stand.
Referat:
10.    Evt.