Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Logo Holeby Landsbyordning
Mobil menu

Værdigrundlag og antimobbestrategi bilag til møde 4/5-21

Værdiregelsæt og Antimobbestrategi for:
Denne skabelon er et strategisk, pædagogisk værktøj, som hjælper med at udarbejde 
skolens værdiregelsæt og antimobbestrategi, og styrker det daglige arbejde med at 
etablere et godt psykisk undervisningsmiljø og sikre høj trivsel blandt eleverne.  
Alle grundskoler i Danmark skal ifølge Undervisningsmiljøloven, udarbejde et 
værdiregelsæt for at sikre god adfærd blandt ledelse, personale og elever samt høj trivsel 
på skolen. I værdiregelsættet skal der indgå en antimobbestrategi, som skal målrette 
skolens arbejde mod mobning. 
Denne skabelon er målrettet 
skolens ledelse, bestyrelse og de valgte 
undervisningsmiljørepræsentanter fra elevgruppen, som har til opgave at udforme 
værdiregelsættet og antimobbestrategien. DCUM opfordrer til, at alle med tilknytning 
til skolen inddrages i processen, så værdiregelsættet og antimobbestrategien bliver et 
fælles projekt. En effektiv antimobbestrategi tager sit afsæt i og spiller aktivt sammen med et stærkt, veldefineret og forankret værdiregelsæt. Værdiregelsættet og antimobbestrategien hænger derfor uløseligt sammen. 
Værdiregelsættet
Et værdiregelsæt sætter ord på skolens kerneværdier for god adfærd blandt ledelse, personale og elever. Kerneværdierne beskriver, hvordan skolen aktivt arbejder med at  sikre et godt undervisningsmiljø, med fokus på elevernes trivsel og læring. 
Antimobbestrategien
En antimobbestrategi giver fælles retningslinjer for arbejdet mod mobning ved at beskrive, hvordan skolen vil forebygge og håndtere mobning i praksis. 
Skriv skolens navn
Refleksionsspørgsmål om trivsel og fællesskaber reflekter over trivsel og fællesskabers rolle i jeres 
Værdiregelsæt  og Antimobbestrategi
Hvad forstår vi ved 
begrebet “trivsel”?
Hvad gør vi for at fremme 
trivslen på vores skole?

Hvad forstår vi ved 
begrebet 
“fællesskab”?
Hvad gør vi for at fremme 
gode fællesskaber på vores 
skole? 


Værdiregelsæt


Vedtaget d.:                    Revideres d.:
Vision
Beskriv kort jeres fremtidige mål med dette værdiregelsæt

Kerneværdier                                                 Det forstår vi ved kerneværdien

Beskriv fem kerneværdier for høj trivsel og god         Beskriv jeres forståelse af kerneværdierne. 
adfærd. Værdierne skal tage afsæt i jeres vision                Overvej hvad værdien skal fremme
Første værdi:                
Anden værdi:
Tredje værdi:

Fjerde værdi

Femte værdi:

Kerneværdier i praksis
Beskriv helt konkret, hvordan I vil implementere     Tag stilling til, hvem der har ansvaret for jeres kerneværdier i praksis                                             hvad under hver kerneværdi
Første værdi:                          Ledelse. Personale. Elever. Forældre.
Anden værdi:
Tredje værdi:

Fjerde værdi

Femte værdi
Værdiregelsæt: overholdelse og forankring
 
Hvordan sikrer I, at værdiregelsættet er synligt og kendt af alle på skolen?
Overvej måder, der kan gøre opmærksom på værdiregelsættet

Hvordan sikrer I ejerskab omkring jeres værdiregelsæt blandt alle på skolen?
Overvej hvordan I inddrager hele skolen i udformningen og forankringen af værdiregelsættet 
Hvad gør I, hvis værdiregelsættet ikke overholdes?  

Overvej handlinger, der kan tages i brug, hvis værdiregelsættet ikke overholdes

Antimobbestrategi
    Gældende fra:                        Revideres d.:
Formål
Hvad er formålet med jeres antimobbestrategi?

Målsætninger
Hvad er jeres målsætninger for antimobbestrategien? Beskriv 5 målsætninger
Målsætning 1:
Målsætning 2:
Målsætning 3:
Målsætning 4:
Målsætning 5:


Begreber
 
Hvordan definerer I…
Mobning?:
Digital mobning?:

Forebyggelse
 
Hvad vil I gøre for at forebygge mobning på skolen? 
Beskriv hvad hver af følgende grupper kan gøre for at forebygge mobning
Ledelse:
Personale:
Elever
Forældre:
Hvad vil I gøre for at forebygge digital mobning på skolen?
Beskriv hvad følgende grupper kan gøre for at forebygge digital mobning på nettet, sociale medier m.m.
Ledelse:
Personale:
Elever:
Forældre:

Har I udfordringer med mobning?
Se mere på
www.dcum.dk
Hos DCUM
 er vi eksperter i børnefællesskaber, digital dannelse samt trivsel og 
læring. Kontakt os og hør mere om de mange konsulentydelser vi tilbyder - også i 
forhold til forebyggelse og bekæmpelse af mobning
Indgriben og genoprettelse
 
Hvordan griber ind, hvis I oplever mobning eller digital mobning? 
Beskriv helt konkret, hvad hver af de følgende grupper gør i tilfælde af mobning
Ledelse:
Personale:
Elever:
Forældre:

Hvem involverer I, hvis I oplever mobning eller digital mobning? 
Beskriv hvem, udover de ovennævnte, der skal inddrages, hvis I opdager, at mobning finder sted. F.eks. forældre, elevråd, ressourcepersoner, offentlige myndigheder eller andre instanser.
Overvej hvordan de skal inddrages og i hvilket omfang.

Værdiregelsæt og antimobbestrategi: overholdelse og forankring
 
Hvordan kan ledelsen aktivt arbejde med at bekæmpe mobning og digital mobning? 
Overvej tiltag, som ledelsen kan gøre for at styrke indsatsen mod mobning, f.eks. kompetenceudvikling blandt personalet
Hvordan sikrer I, at antimobbestrategien er synlig og kendt af alle på skolen?
Overvej hvordan I kan gøre opmærksom på og sikre forankring af antimobbestrategien 

Hvad gør I, hvis antimobbestrategien ikke overholdes?  
Overvej hvilke handlinger I kan tage i brug, hvis antimobbestrategien ikke overholdes.