Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Logo Holeby Landsbyordning
Mobil menu

Dagsorden 4/3-2021

Bestyrelsesmøde I Holeby Landsbyordning
Dagsorden
 
Dato og tid:       Torsdag d. 4-3 kl: 16.30 – 19.30
Sted:                Igloo’en
Forplejning:       Vand og sandwich
Deltagere:         Lena Thorsager (forældrerepræsentant skole), Mia Schmidt Pedersen (forældrerepræsentant skole), Rikke Skjødt jensen (forældrerepræsentant skole), Brian Buck Lerke Jensen (forældrerepræsentant skole), Ane Høegh (forældrerepræsentant dagtilbud), Victoria Kamper (forældrerepræsentant dagtilbud), Kirstine Egetoft (forældrerepræsentant dagtilbud), Lisette Rasmussen (forældrerepræsentant dagtilbud), Pia Thuesen (medarbejderrepræsentant skole), Tina Jansen (medarbejderrepræsentant Dagtilbud) Nikolaj Uhrenholdt (Institutionsleder) og Malene Hjøllund (Landsbyordningsleder) Silas Larsen (elevrepræsentant) Dawid Kunkel (elevrepræsentant)
Fraværende:     
 
Godkendelse af dagsorden
Sagsfremstilling:
Referat:
 
Godkendelse af referat
Sagsfremstilling:
Referat:
 
Orientering fra formand, ledelse og elevråd
Sagsfremstilling:
Referat:
 
Kvalitetsrapport
Sagsfremstilling:
Den årlige kvalitetsrapport 1. behandles politisk i april, hvorefter den skal i høring og til 2. behandling i BSU samt efterfølgende i Byrådet i juni.

Kvalitetsrapporten indeholder et afsnit hvor bestyrelsen kommer deres opmærksomheder til resultaterne i kvalitetsrapporten. Oplægget til kvalitetsrapport udsendes som bilag så bestyrelsen kan drøfte resultaterne og udarbejder det skriv som skal indgå fra bestyrelsen i Holeby.

Referat:
 
Princip for mobilfri skole
Sagsfremstilling:
Endeligt udkast lægges ud til godkendelse.
Referat:
 
Opsamling fra kursus
Sagsfremstilling:
Hvad fik vi ud af kurset?
Referat:
 
Forældresamarbejde i dagtilbud
Sagsfremstilling:
Der ønskes en drøftelse af forældresamarbejdet i dagtilbud. Dette er den første drøftelse af 2 årlige. 
Referat:
 
Princip for lejrskoler
Sagsfremstilling:
 Oplæg fremsen som bilag.
Referat:
 
 
Lukkedage
Sagsfremstilling:
 Ønsker bestyrelsen at fremsende skrivelse vedr. lukkedage?
Referat:
 
 
Evt.
Sagsfremstilling:
 
Referat: