Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Logo Holeby Landsbyordning
Mobil menu

Referat 28-9-2020

Bestyrelsesmøde I Holeby Landsbyordning
Referat


Dato og tid:    Mandag d. 28/9 kl. 17.00 – 19.00
Sted:    Igloo’en
Forplejning:    Kaffe, te, vand og sandwich
Deltagere:    Lena Thorsager (forældrerepræsentant skole), Mia Schmidt Pedersen (forældrerepræsentant skole), Rikke Skjødt jensen (forældrerepræsentant skole), Brian Buck Lerke Jensen (forældrerepræsentant skole), Ane Høeg (forældrerepræsentant dagtilbud), Victoria Kamper (forældrerepræsentant dagtilbud), Kirstine Egetoft (forældrerepræsentant dagtilbud), Lisette Rasmussen (forældrerepræsentant dagtilbud), Pia Thusen (medarbejderrepræsentant skole),   Tina Jansen (konstitueret institutionsleder) og Malene Hjøllund (Landsbyordningsleder) Silas  Larsen (elevrepræsentant) Dawid Kunkel (elevrepræsentant)
Fraværende:     Lena Thorsager, Tina Jansen, Kirstine Egetoft, Ane Høegh og Victoria Kamper.

1.    Godkendelse af dagsorden
Sagsfremstilling:

Referat: Godkendt

2.    Godkendelse af referat
Sagsfremstilling: 

Referat: Intet referat foreligger.

3.    Præsentation bordet rundt
Sagsfremstilling:
Vi præsenterer os for hinanden. 
Referat:


4.    Orientering fra ledelsen
Sagsfremstilling:
Orientering fra ledelsen ang. dagpleje, børnehave, skole og SFO
Referat:
 Alle afdelinger i gang efter sommerferien. Skolen i gang med Positive læringsfællesskaber forankret i PLC. Børnehaven er nu igen inden efter at have været ude siden april. Gæstepladser til dagpleje etableres i legestuen/børnehave.
Ansættelses procedure vedr. souschef forventes afsluttet i morgen. (29/9.20)
5.    Konstituering
Sagsfremstilling:
Konstituering af formand og næstformand.
Landsbyordningsleder er sekretær.
Referat:
Formand: Ane Høegh
Næstformand: Rikke Jensen
6.    Forretningsorden
Sagsfremstilling:
Fastsættelse af forretningsorden. Til inspiration er forretningsorden fra tidligere skolebestyrelse Øst vedlagt som bilag. Dog påført mindre rettelser for at tilpasse dokumentet til en landsbyordning.
Referat:
Fremsendte bilag er gennemlæst og tilrettet. Enkelte spørgsmål afklares inden næste møde, og forretningsorden gøres færdig der.

7.    Møderække
Sagsfremstilling:
Fastsættelse af møderække
Referat:
16.30-19.30 torsdag 5. nov. Møderækken gøres færdig på næste møde.

8.    Evt.
Sagsfremstilling:
Ønsker bestyrelsen medlemskab af Skole og Forældre
Referat: