Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Logo Holeby Landsbyordning
Mobil menu

Værdigrundlag og antimobbestrategi

fem Børn og en pædagog undersøger et gammelt træ i skovbørnehaven.

Værdier og læringssyn

Vi arbejder for at skabe betingelser, hvor børns nysgerrighed, lege og lærelyst og motivation bliver imødekommet. Vi arbejder målrettet på at skabe situationer, som åbner for børns engagement, trang til at udforske og glæde ved at lære nyt.

 Det fordrer ledere og medarbejdere der med personlighed, engagement og professionalisme evner og har lyst til at skabe læringsmiljøer præget af tillid, gensidig respekt og tydelige forventninger i et klima, hvor det er trygt at lege, eksperimentere, afprøve og begå fejl.

 

Skolen arbejder med elevernes trivsel og indsatset mod mobning på mange fronter. 
- Skolestyrken 
- Lolland Kommunes antimobbestrategi
- Konfliktmægling og tydelig og konsekvent handling ved vold

I skoleåret 2023 startede vi uddannelse af reccoursepersoner i Skolestyrken. Skolestyrken er et nyt skoletrivselsprogram, som inkluderer hele skolen i det vigtige arbejde med at skabe trivsel og med at forebygge og håndtere mobning. 
https://skolestyrken.dk/