Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Logo Holeby Landsbyordning
Mobil menu

Referat 26.10.2021

Bestyrelsesmøde I Holeby Landsbyordning


Referat

Dato og tid: Tirsdag d. 26.10.2021 kl.: 16.30 – 19.30
Sted: Personalerum i Holeby Landsbyordning
Forplejning: Kyllingesalat
Deltagere: Lena Thorsager (forældrerepræsentant skole), Ane Høegh (forældrerepræsentant Dagtilbud), , Lisette Rasmussen
(forældrerepræsentant dagtilbud), Pia Thuesen (medarbejderrepræsentant skole), Nikolaj Uhrenholdt
(institutionsleder), Thomas Gustafsen (Landsbyordningsleder) Rikke, Tina J.
Gæster:
Fraværende: Brian Buck Lerke Jensen (forældrerepræsentant skole) og Mia Schmidt Pedersen (forældrerepræsentant skole).


1. Godkendelse af referat

Referat: Tjek


2. Godkendelse af dagsorden

Referat: Tjek


3. Nyt fra ledelse, formand og elevråd

Referat:
Ledelsen: Elevrådet er informeret, og deltager fremadrettet i mødet.
Dagpleje:
Sygemeldinger fylder i dagplejen. Gæstelegestuen er åben de to sidste uger.
Gæste anvendes mere og vil også blive brugt mere i fremtiden. Børnene trives til
trods for udskiftning af personalet.
Børnehave:
Har fået tildelt 300000 til at udbedre de forskellige påbud på ”skoven”. Træerne vil
blive erstattet med sikre stolper. Det undersøges hvor vi får mest for pengene.
Der ønskes en organisering af forældredage og den frivillige, og energiske
arbejdskraft, blandt forældrene. Der ønskes ligeledes en arbejdsdag.
SFO:
Tage er stoppet og går på pension.
Økonomi: Vi lander fint ifølge økonomiafdelingen og de tidligere prognoser.
Skolen:
Der etableres et tilbud, hvor personalet arbejder med mellemformer, og med
eleverne på mindre hold. Personalet gør meget af det i forvejen, så overgangen er
ligetil.
God opstart for Thomas, der beretter om dygtige, engagerede og kompetente 
medarbejdere, samt en masse glade børn. Personalet havde arrangeret en
storstilet velkomst til Thomas med flag og sang.
Indskrivning: God og gennemført aften. En længere dialog om indskrivning, hvor
medlemmer af bestyrelsen delte deres erfaringer, og hvor det ønskes med dialog,
at undersøge hvorfor forældre vælger Skoledelen i Landsbyordning til og fra. Der
er fokus på børnehavens, og skolens, rolle i indskrivning. Der ønskes at
promovere skolen mere i børnehaven. Mange gode initiativer og et fokus på
optimering af processen.


4. Kostpolitik

Referat:
Udfordringer med opbevaring af maden i køleskabet i skoven.
Der arbejdes på et fælles udspil, som skal ud til personalet. Målet er en revideret
version, som er klar til foråret.
Der er et generelt fokus på kost-optimering i Landsbyordningen, og en diskussion
af den kost der tilbydes børn i SFO’en om eftermiddagen.


5. Kommunikationsstrategi

Referat:
Der arbejdes videre med princippet. Der er fokus på omgangstonen og en hensigtsmæssige
kommunikation på Aula. Der er fra ledelsen en forventning om, at Aula er den primære
kommunikationskanal. Landsbyordningens administration hjælper gerne forældre, der måtte
have udfordringer med Aula.
Der udarbejdes retningslinjer, og der vil være et oplæg på næste bestyrelsesmøde.


6. Forældresamarbejdet – Landsbyordningen. Fokus på forældresamarbejdet i
dagtilbud.

Referat:
Generelt forældresamarbejde: Bestyrelsens opfattelse er det går godt med
forældresamarbejdet. Der er fokus på information, og mængden af information fra
Landsbyordningens personale til forældre og omvendt.
Der er et generelt ønske om at kunne anvende flere billeder fra arrangementer, der kan
promovere de mange gode tiltag i Landsbyordningen. Personalet ønsker mere information om
ændringerne i børnenes liv, som skilsmisse etc.
Forældresamarbejdet i dagtilbud:
Der er et fokus på mængden af forældresamtaler, nyhedsbreve og den daglige
kontakt. Der ønskes en større tydelighed, i form af synlige opslag, om
nyansættelser og vikarer. Der er et ønske om det kunne overføres til skoledelen.
Børnehaven er ifølge bestyrelsen generelt gode til at informationsdele. 
God sommerfest med gode arrangementer. Generelt en stor tilfredshed blandt
forældre og børn.


7. Eventuelt


Referat:
94 tilmeldt til Halloween-festen. Der efterspørges frivillige forældre til
arrangementet.
Værdigrundlaget sendes ud til personalet.
Dette værdigrundlag kan vi huske og fremsige, når vi bliver vækket midt
om natten…

Rund cirkel med følgende tekst I Holeby Landsbyordning tror vi på FÆLLESSKABET som grundlæggende værdi for at understøtte alle børn og elevers læring, trivsel, udvikling og dannelse. Det betyder blandt andet: At alle børn/elever og voksne TRYGT kan færdes rundt i hele Landsbyordningen. At alle der har sin gang i Landsbyordningen udviser RESPEKT for hinandens forskelligheder – store som små – børn som voksne. At alle i Landsbyordningen oplever SAMMENHÆNG i måden vi behandler, taler til, omtaler og hjælper hinanden. At alle i Landsbyordningen udviser ÅBENHED over for vores omverden, samt den mangfoldighed der findes i vores Landsbyordning.