Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Logo Holeby Landsbyordning
Mobil menu

Princip vedr. samarbejde mellem landsbyordningen og hjemmet 

Princip vedr. samarbejde mellem landsbyordningen og hjemmet 

På Holeby Landsbyordning prioriterer vi et konstruktivt og gensidigt forpligtende samarbejde mellem landsbyordningen og hjemmet som nødvendigt udgangspunkt for, at barnet kan trives og lære. 
Forældre er børnenes og landsbyordningens vigtigste ressource. 
Dialog er en forudsætning for, at vi lykkedes med barnets gang i landsbyordningen. 

Landsbyordningen ansvar: 

 • Landsbyordningen sikrer, at alle forældre er informeret om, hvem de skal kontakte i forskellige situationer samt hvilke træffetider, de enkelte ansatte har. 
 • Landsbyordningen informerer så hurtigt som muligt en barnets forældre, hvis der opstår faglige eller trivselsmæssige problemer, herunder fravær i skoledelen. 
 •  Landsbyordningen behandler bekymringer og evt. utilfredshed fra forældre så hurtigt som muligt med henblik på en tilfredsstillende løsning for begge parter. 
 • Landsbyordningen tilstræber at kommunikere tydeligt og rettidigt til forældrene. 
 • Landsbyordningens ansatte svarer så hurtigt som muligt på henvendelser fra forældrene. 

Forældrenes ansvar: 

 • Forældrene kontakter Landsbyordningen ansatte inden for deres træffetider.
 •  Forældrene holder sig orienteret om deres barns hverdag/skolegang.
 •  Forældrene deltager i forældremøder og skole-hjemsamtaler. 
 • Forældrene skal som udgangspunkt orientere Landsbyordningen, hvis der er væsentlige forhold i familien, som har betydning for barnets hverdag. 
 • Forældre, der er utilfredse med forhold omkring deres barns hverdag/skoledag, tager som udgangspunkt direkte kontakt til de involverede medarbejdere med henblik på løsning af problemet. Findes der ikke en løsning på denne måde, retter forældrene som udgangspunkt henvendelse til ledelsen. 
 • Forældrene retter som udgangspunkt henvendelse til bestyrelsen, hvis de oplever, at principper, værdiregelsæt, antimobbestrategi og ordensregler, som bestyrelsen har fastsat, ikke efterleves. 
 • Dialogen mellem landsbyordningen og hjemmet foregår som udgangspunkt på følgende måde: 

Aula: 

Som udgangspunkt foregår den daglige kommunikation mellem landsbyordningen og hjemmet gennem Aula. Forventningen er, at vi kommunikerer gensidigt respektfuldt og i ligefremt sprog. 

Forældremøder: 

I børnehaven afholdes regelmæssigt forældremøde med information om børnehavens faglige og sociale trivsel. 
I skoledelen afholdes der ligeledes forældremøder regelmæssigt. 
I 0. klasse vil der især være er fokus på skolestart, trivsel og fællesskab. 
For 1. – 6. klasse vil der være information om og fælles drøftelse af klassens arbejde, arbejdsformer, trivsel og faglige mål. 
Bestyrelsen er repræsenteret ved ovenstående møder. 

Tre måneders samtale i børnehaven 

Vi indkalder til samtale, når barnet har gået mellem 3-6 mdr. i børnehaven, hvor vi har fokus på sprog, udvikling og trivsel. 
Vi laver dialoghjulssamtaler ved 4 år ved start i ældstegruppen, og sidst en førskolesamtale i december, inden året for skolestart. 
Førskole samtale i børnehaven 
Der afholdes et forældremøde for førskolebørn (marts). Overleveringsmøde mellem dagtilbud, SFO og skole. 

Skole-hjemsamtaler: 

Skolen inviteres til skole-hjemsamtaler, hvor der er fokus på både trivsel og faglighed. 

Samtaler efter behov: 

Hvis der er behov for yderligere samtaler om barnets trivsel, udvikling eller faglighed, er der mulighed for dette. 

Nyhedsbreve fra Landsbyordningen: 

Der udsendes jævnligt nyhedsbrev fra Landsbyordningslederen, hvor hensigten er at informere generelt, samt fremhæve de mange gode fortællinger fra praksis. Udgangspunktet er aktiviteter, der kan være med til at skabe det positive narrativ om Holeby Landsbyordning. 

Nyhedsbreve/opslag for dagligdagens i dagtilbud: 

Medarbejderne i børnehaven udsender med jævne mellemrum informationer om dagligdagen. 

Nyhedsbreve/opslag fra klassen: 

Klassens team udsender med jævne mellemrum informationer om klassen. 

Arrangementer i Landsbyordningen: 

I løbet af året vil der være sociale arrangementer i Landsbyordningen. Disse arrangementer bliver der inviteret til gennem Aula. Det er afgørende for trivsel, sammenhold og fællesskabet i landsbyordningen, at forældre bakker op om disse arrangementer. 

Forældreråd i skoledelen: 

Vi lægger op til, at klasserne ved forældremødet vælger et forældreråd. Forældrerådets opgave er at understøtte klassens trivsel, f.eks. gennem sociale arrangementer for klassen. Det er afgørende for fællesskabet i klassen, at forældrene bakker op om klassens arrangementer.