Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Logo Holeby Landsbyordning
Mobil menu

Hverdagen

Morgen

Myretuen åbner kl. 6.30. Børnene bliver tilbudt morgenmad, når de kommer – frem til kl. 7.45.

Når børnene har spist morgenmad, har de mulighed for leg på stuen.

De børn, der er tilknyttet skovbørnehaven, bliver hentet af skovpersonalet kl. 8.00 og går i skovgarderoben og klæder sig på. De skovbørn, som møder efter kl. 8.00, er påklædt hjemmefra og møder ind på legepladsen. Skovbussen kører til skovbørnehaven kl. 9.00 med den første gruppe. Den anden gruppe går gennem byen og har trafiktræning eller aktiviteter/leg på legepladsen. I Skoven er børnene ude hele dagen. Der holdes samling og arbejdes med udendørs aktiviteter, hvor børnene hele tiden er inddraget. Middagsluren tages i shelter.

Formiddag

I Myretuen begynder formiddagen med en fællessamling på hver stue, som indeholder sang, formiddagsmad og forberedelse på de efterfølgende aktiviteter.
Efter samlingen er der pædagogisk tilrettelagte aktiviteter ud fra de læreplanstemaer, som vi arbejder med.

Til middag dækkes der bord sammen med en lille gruppe børn, som også er dem, der rydder af bordet, når vi er færdige.

Eftermiddag

Når maden er spist, er der en nogle børn, som skal ind og sove til middag.
Mens disse børn sover, fortsætter de pædagogiske aktiviteter med de ældste børn. Således er der mulighed for at gennemføre projekter tilpasset børnenes udviklingsniveau.
Sideløbende med de pædagogisk styrede aktiviteter er der plads til børnestyrede lege og fordybelse i læringsmiljøerne.

I løbet af eftermiddagen samles børnene til et eftermiddagsmåltid.

Kl. 16.00 kommer skovbussen tilbage til Myretuen, og børnene leger, til de hentes. Institutionen lukker kl. 16.45.

Opbygningen af dagen har følgende formål:

  • At skabe en ensartet dag med genkendelige rutiner.
  • Inddragelse af børnene i praktiske gøremål.
  • Gennem tilrettelagte pædagogiske aktiviteter.
  • Plads til fordybelse i læringsmiljøerne.
  • Gruppearbejde i små grupper, men også en samhørighed til hele gruppen igennem samlingerne.

Børnehavegruppe laver sanglege i landsbyordningens hal.