Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Logo Holeby Landsbyordning
Mobil menu

Møde i arbejdsgruppen ang. "lukning af Holeby Landsbyordnning"

Møde i arbejdsgruppen Ang. ”Lukning af Holeby Landsbyordning”

 

Tilstede: Brian Jensen, Torben, Lisette Rasmussen, Lena Thorsager, Peder Kjær & Rikke Jensen.

 

  1. Præsentationsrunde af de fremmødte.
  2. Forslag omkring pavillon skole i en bestemt årrække, for at se hvordan området udvikler/afvikler sig i forhold til Børnetal, Femern. En Pavillon skole kan være et økonomisk argument over for politikkerne i stedet for nybyg eller renovering.
  3. Lave et skriv til store erhvervsdrivende, hvor vi beder dem beskrive hvorfor Holeby Landsbyordning er vigtig for deres virke og forbliven i området.
  4. Invitation af Børne & Unge udvalget, til drøftelse af deres fremadrettede arbejde på området.
  5. Projekt Aalborg, vi skal søge mere viden omkring deres renovering af skolerne, hvad er det der gør der er så stor forskel på priserne i rapporterne.
  6. Ligger Thomas inde med ingeniør rapport med priser på renovering?
  7. Rikke Kontakter Erhard Tonnesen vedr. rapporter fra Aalborg.
  8. Kunne vi kontakte ingeniørskolen og høre om de vil lave en rapport med renoverings priser på skolen.
  9. Kan der laves klistermærker, der kan sættes på biler m.m.

Næste Møde: 8-9-22 kl 19.00 på skolen.

Lyngkilde har fundet ud af problematikkerne omkring bygningsmassen på Holeby skole, og har tilkendegivet over for Lolland kommune hvad problemet er, gør det den ikke inhabile i forhold til at have udformet rapporten omkring renovering?

Konkrete spørgsmål til politikkerne