Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Logo Holeby Landsbyordning
Mobil menu

Nyhedsbrev nov-dec 2021

Nyhedsbrev for november og december.

Til medarbejdere, forældre og andre interessenter.

Kære alle, nu er vinteren kommet, og Corona har igen vist sit grimme ansigt. Det er vigtigt i
denne tid, at vi passer på hinanden og husker de gode råd. I har som forældre og
medarbejdere været gode til at udvise rettidig omhu, i denne svære tid, hvilket jeg gerne vil
takke jer for.

Vi har oplevet lidt i disse måneder med vandskade og andet. I den sammenhæng vil jeg gerne
rose personalet og jeres børn for at være pragmatiske, så det ikke har været en problem i den
periode det stod på. En stor tak skal også lyde til vores serviceleder Michael og hans personale
for en fleksibilitet, og en evne til at løse det.

SFO’en har været præget af mange spændende aktiviteter, hvoraf en af
de dominerende har været skabelsen af postkort til et åbent hus i
forbindelse med Femern Forbindelsen. SFO’en har som tak for deres
flotte kreative arbejde modtaget en kurv. Denne flotte kurv, skal ses
som en påskønnelse af børnenes flotte og målrettede arbejde med disse
postkort.

I vores skoledel har der været mange aktiviteter, hvor 2. klasse blandt
andet har været til floorballstævne i Herlufsholm, hvor vi
repræsenterede Lolland som den eneste deltagende skole.Kurv med lækkerier og en tekst boks med teksten "Den modtagne kurv fra sektoren til SFO'en"

Hele skolen gik i gang med at øve Julemusicalen "Julekrybben". Denne
handler selvfølgeligt om juleevangeliet, men fortalt i børnehøjde, og
historien bæres frem af en lille nysgerrig engel som stiller en masse
spørgsmål til den store engel Gabriel. Den er også krydret med en
masse gode sange. Hver klasse har sin egen scene og sang som de skal
fremføre. Der er ligeledes en hel del fællessange. Vi måtte desværre sande at smittestigningen
satte en stopper for det spændende initiativ som vores musiklærer havde iværksat.

Elevrådslokalet er blevet taget i brug og medlemmer af elevrådet, er i fuld gang med at få
indrettet deres "kontor" derinde. To elever fra 5.kl arbejder på skoleblad/artikel fortalt ud fra
et børneperspektiv. De bruger elevrådskontoret, som
redaktionskontor.

5. klasse har ligeledes fået skildpadder, til stor
begejstring for eleverne, samt personalet.

Sne og børn og voksne i legVinteren meldte sig indtog, og i den forbindelse fik vi
afholdt en bygge-snemands-konkurrence, hvor
eleverne fra indskolingen var meget aktive. De
udviste en god evne til at samarbejde, planlægge og
udføre arbejdet med at bygge snemanden.

 

 

 

 

 

 

 

Fra dagplejedelen har vi fået indrettet et bibliotek til i vores PLC (bibliotek). Vi har planer om
også at lave et område specifikt rettet mod børnehaven.

Reoler med bøger og en sofa


I vores landsbyordning er der mange gode fortællinger fra nuværende og tidligere børn/elever
der har gået her. Om det er et barn, der gøres noget særligt for på sin fødselsdag. Eller en
pædagog der laver et smykke til en tidligere elev, da denne har fødselsdag, og afleverer det til
eleven der kommer her med sine søskende.


Pyntet grantræ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Essensen i vores landsbyordningLandsbyordnings Leder Thomas Gustafsen står og læner sig ind over et skilt hvor der står Holeby Landsbyordning er de gode fortællinger om det store og fantastiske arbejde, som vores dygtige og engagerede medarbejdere gør. I sidste uge modtog jeg en mail fra en tidligere elev, der ikke går her længere, der fremhævede sin fantastiske tid på dette sted, og beskrev hvilken forskel en konkret lærer havde gjort for ham.

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige tak til mine
medarbejdere, servicelederen og hans medarbejdere, bestyrelsen,
vores samarbejdspartnere, børn, og ikke mindst jer forældre der viser os
den tillid til, at udvikle og undervise jeres børn. Vi håber at få flere fra
Holeby og omegn til at placere deres børn hos os. Fra Nikolajs og min side skal der lyde et kæmpe tak for et fantastisk år, og vi glæder os til mange år i samarbejde med jer.

Vi ønsker jer alle en glædelig jul og godt nytår.

Med venlig hilsen
Thomas Gustafsen