Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Logo Holeby Landsbyordning
Mobil menu

Reglerne for valg af forældrerepræsentanter for dagtilbud til forældre- og landsbyordningsbestyrelse

Reglerne for valg af forældrerepræsentanter for dagtilbud til forældre- og landsbyordningsbestyrelse er således:


Områderne:


§ 2. Forældrebestyrelsen for dagtilbudsområderne består af en forældrerepræsentant valgt på hver afdeling og 2 medarbejderrepræsentanter, der alle har stemmeret. For landsbyordningerne henvises til § 3.


Landsbyordningerne:


§ 3. Landsbyordningens fælles bestyrelse består af 8 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter og 2 elevrepræsentanter, der alle har stemmeret. Medlemmerne fordeles således:
(…)
4 forældrerepræsentanter og 4 suppleanter vælges af og blandt forældre til børn i dagtilbuddet, herunder vælges mindst 1 forældrerepræsentant og 1 suppleant for dagplejen (hvis dagplejeforælderens barn overgår til institutionen i løbet af valgperioden, bevarer forældrerepræsentanten sin plads i bestyrelsen men repræsenterer fortsat dagplejen).
§ 4. Valg af forældrerepræsentanter og suppleanter herfor efter § 2 og valg af forældrerepræsentanter for dagtilbuddet og suppleanter herfor efter § 3 er gældende for 2 år. Forældre, der er forældremyndighedsindehavere til børn, der er indskrevet i dagtilbuddet, er valgbare og har valgret. Medarbejdere i dagtilbuddet er ikke valgbare som forældrerepræsentant til bestyrelsen men har stemmeret hertil.


Bilag 2

Valg af forældrerepræsentanter:


Når den 2-årige valgperiode for en eller flere forældrerepræsentanter udløber, eller forældrerepræsentanter udtræder af bestyrelsen, fordi deres barn forlader dagtilbuddet, indtræder suppleanten for den pågældende. Når der ikke er en suppleant til rådighed, gennemføres nyvalg af forældrerepræsentant(er) samt suppleant(er).
Valget gennemføres elektronisk.
(…)
Det betyder altså, at valget for den enkelte forældre er 2 årligt. Når perioden udløber eller forælderen er forsvundet af andre grunde, suppleres pladsen med en suppleant. Når der ikke er flere suppleanter, vælges til de ledige pladser samt suppleanter. Sidder en forælder på en dagtilbudsplads, træder forælderen ud af bestyrelsen, når barnet overgår til skole. Vil forælderen gerne i bestyrelsen igen, skal vedkommende stille op på en skole-plads. Det kan så ske inden valgperioden på dagtilbudspladsen udløber (så skal den så suppleres), hvis man ønsker at benytte valget til skole til at få plads, hvor man er valgt for længere tid. Det kræver jo så, at man har et barn i skolen også.


Fredsvalg


Alle valg gennemføres som fredsvalg, hvis der ikke er flere kandidater end pladser. Fredsvalg af forældrerepræsentanter er betinget af, at de opstillede kandidater senest 14 dage efter valgmødet er enige om opstillingsrækkefølgen.


FAQ: