Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Logo Holeby Landsbyordning
Mobil menu

Princip for koloni/lejrskole

Koloni 

Koloni skal bidrage til børnenes personlige og sociale udvikling og styrke sammenhængskraften mellem børnehaven og samfundet. 

Koloni er for følgende børn: 

  • Den ældste gruppe i børnehaven med 2 overnatninger (3 dage) i lokalområdet/Danmark udenfor Holeby.

Børnehavens ledelse træffer beslutning om koloniens placering og program i samarbejde med pædagogteamet.

Udgiften til kolonien dækkes af børnehaven.

Lejrskole

Lejrskole skal bidrage til skoledagens variation, understøtte elevernes faglige, personlige og sociale udvikling, styrke sammenhængskraften på skolen og mellem skolen og samfundet. 

Lejrskole er en del af undervisningen og som udgangspunkt skal alle elever deltage. 

Lejrskole er for følgende årgang: 

  • 3. årgang med 2 overnatninger (3 dage) i lokalområdet/Danmark udenfor Holeby.

Landsbyordningens ledelse træffer beslutning om placering og program den enkelte lejrskole i samarbejde med elever, forældre og klassens team. 

Udgiften til lejrskolen dækkes af Landsbyordningens skoleafdeling, men der kan opkræves kostpenge svarende til 70 kr. pr. påbegyndt døgn.

Godkendt på møde i Landsbyordningsbestyrelsen den 15.09.2022