Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Logo Holeby Landsbyordning
Mobil menu

Referat 10.05.2022

Bestyrelsesmøde I Holeby Landsbyordning

Referat

Dato og tid:       Tirsdag d. 10.05.2022 kl: 16.30 – 19.30

Sted:                Personalerummet
Forplejning:       Smørrebrød
Deltagere:        Ane Høegh (formand), Nikolaj Uhrenholdt, Thomas Gustafsen, Tina J, Mia Schmidt Pedersen, Lisette, Lena, Tina, Mia og Brian.  

Fraværende:  Rikke

Gæster: 
 
1.    Godkendelse af referat 
Referat: Godkendt 
2.    Godkendelse af dagsorden
Referat: Godkendt

3. Nyt fra ledelse, formand og elevråd

Referat: 

Elevrådet: Ikke muligt at deltage.  
⦁    
Generel info fra ledelse: 
⦁    Visitation og henvendelser fra journalister. DR Journalist, der har henvendt til Thomas og et medlem af bestyrelsen, om hvorfor vi ikke visiterer så mange til specialtilbuddet. 
⦁    Tidligere klagesager fra 2016-2019, løftet i MED, TRIO, og bestyrelsen er orienteret. 
⦁    De gode forældrefortællinger. Stor tilfredshed med skolefestens tilbagekomst. Stor tilfredshed med nyhedsbrevene. 
⦁    B&U: En stor begejstring for bestyrelsen og landsbyordningens arbejde. En stor ros til udviklingen her de seneste år, fra Nikolajs start, hen til Thomas’ ankomst i oktober frem til nu. 
⦁    God artikel og fortælling fra Femern i Folketidende. 
Børnehave: 
⦁    Skoven: Køleskabe og andet er indkøbt. Stor tilfredshed fra forældrene. 
⦁    Er godt i gang med renoveringen i forhold til sikkerhedsrapporten. Bålhytten er ved at være færdig.  
⦁    Sommerfest d. 20/5. I år gøres det anderledes med rækkefølgen. En klovn er indkøb med tilskud fra staben (grundet vi vandt deltagelsesprocenten i forældretilfredshedsundersøgelsen). 
⦁    Fælles pædagogisk aften i børnehaven med Stine Elverkilde. 
⦁    Majken kommer tilbage efter endt barsel. 
⦁    Der er indsendt høringsforslag på normering, da børnehaverne ikke kan drives med de nuværende midler. 
⦁    Lone fra Skoven har valgt at gå på efterløn. Ida ønsker vi at ansætte en ind i stillingen.  

Dagpleje: 
⦁    Det går fantastisk, hvor vi er fuldtallige. Nikolaj er på besøgsrunde, og observerer praksis. Det er lærerigt. 
⦁    Prognoserne – På et tidspunkt manglede vi tre pladser, men en plads nu. Der er stor fleksibilitet hos dagplejen til at løse kerneopgaven. Gæstelegestuen, og samarbejdet fungerer godt. 
SFO: 
⦁    Super god stemning i SFO’en. Der er et stort aktivitetsniveau. En medarbejder er fortsat langtidssygemeldt. 
⦁    Eftermiddagsmaden er blevet rigtig god efter ændringen, og børnene har taget godt imod det.
⦁    Holeby frugtpark – foreningen nedlægges, og pengene derfra skal bruges på noget til glæde for Holebys børn. 
⦁    BMX-karavane: Et samarbejde med den lokale klub, hvor de inviteres ind i SFO-tiden med deres instruktører, så børnene kan opleve banen.  
Formanden: 
⦁     Deltager i fokusgruppeinterview i evalueringen af specialskolen. 
4. Kommunikationsstrategi
Referat: Godkendt – uploades på hjemmesiden. 

5. Nyt årshjul 
Referat: - Ane præsenterer – se bilag. Godkendt ud med referatet. 
6. Timefordelingsplan. Til godkendelse  
Referat: Godkendt. 
7. Medieomtale om lukning/delvis lukning af Holeby skole. 
Referat: Hvad er bestyrelsens strategi? 
⦁    Behov for hvad fokus er i denne proces. Der er et ønske om at fortælle de gode historier. 
⦁    En længere diskussion om konsekvenser ved at lukke Holeby Landsbyordning. Bestyrelsens opmærksomhed er, at man effektiv ville lukke byen og området. Fokus er på de mange gode historier. 
⦁    Der henvises til næstformand Rikke Skjødt Jensen ved pressehenvendelser generelt, og i denne sammenhæng. 
⦁    Der arbejdes på at kontakte Folketidende ved alle arrangementer, så den fantastiske historie fra Holeby Landsbyordning fortælles. 
⦁    Der er et mål om at komme Lolland Kommunes Facebook-side, så vi kan promovere de gode historier fra Holeby Landsbyordninger på de sociale medier. 
8. Revidering af følgende principper: 
Princip for lejrskole/koloni: Link til dette: Princip for koloni/lejrskole | holebylandsbyordning (aula.dk)

Princip for mobilfri skole og SFO i Holeby Landsbyordning: Link til dette: Principper for mobilfri skole og SFO i Holeby Landsbyordning | holebylandsbyordning (aula.dk) 

Princip vedr. samarbejde mellem landsbyordningen og hjemmet: Link til dette: Princip vedr. samarbejde mellem landsbyordningen og hjemmet | holebylandsbyordning (aula.dk) 

Referat: Er der opmærksomheder til ændringer/tilføjelser? Er der behov for nye principper? Flyttes til næste gang. 

9. Bestyrelsesvalg - information
Referat: Der er pt to kandidater i dagtilbud, Thomas undersøger om der skal være kamp- eller fredsvalg. Vi mangler suppleanter til bestyrelsen. 
Opstillingsperiode og evt. aftale om fredsvalg - 9. – 22. maj 2022. 

10. EVT
Referat: Der er en opmærksomhed om kostpolitik fra en forælder. Det er vendt som en generel diskussion i bestyrelsen. 
Det tages op som punkt til næste års skolebestyrelse, hvor der arbejdes med principper som dette. 
En opmærksom på hvad vikarerne leverer, så børnene ikke ser film.