Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Logo Holeby Landsbyordning
Mobil menu

Dagsorden 05/11-2020

Bestyrelsesmøde I Holeby Landsbyordning

Dagsorden

 

Dato og tid:       Torsdag d. 5. november 16.30 – 19.30

Sted:                Igloo’en

Forplejning:       Kaffe, te, vand og sandwich

Deltagere:         Lena Thorsager (forældrerepræsentant skole), Mia Schmidt Pedersen (forældrerepræsentant skole), Rikke Skjødt jensen (forældrerepræsentant skole), Brian Buck Lerke Jensen (forældrerepræsentant skole), Ane Høeg (forældrerepræsentant dagtilbud), Victoria Kamper (forældrerepræsentant dagtilbud), Kirstine Egetoft (forældrerepræsentant dagtilbud), Lisette Rasmussen (forældrerepræsentant dagtilbud), Pia Thusen (medarbejderrepræsentant skole),   Tina Jansen (konstitueret institutionsleder) og Malene Hjøllund (Landsbyordningsleder) Silas Larsen (elevrepræsentant) Dawid Kunkel (elevrepræsentant)

Fraværende:     

 

  1. Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling:

Referat:

 

  1. Godkendelse af referat

Sagsfremstilling:

Referat:

 

  1. Orientering fra formand og ledelse

Sagsfremstilling:

Referat:

 

  1. Forretningsorden

Sagsfremstilling:

Fastsættelse af forretningsorden. Tilrettet udkast samt note fra folkeskoleloven medsendes som bilag.

Referat:

 

  1. Årshjul

Sagsfremstilling:

Der ønskes en drøftelse af hvilke emner bestyrelsen skal arbejde med hen over året.

Referat:

 

  1. Møderække

Sagsfremstilling:

Udkast til møderække medsendes som bilag.

Referat:

 

  1. Kvaliteten af dagtilbud

Sagsfremstilling:

Jvf dagtilbudsstrategi skal bestyrelsen en gang årligt drøfte kvaliteten af dagtilbud. Tilsynsrapport medsendes som bilag.

Referat:

 

  1. Bad efter svømning

Sagsfremstilling:

 

Referat:

 

 

  1. Parkeringsplads

Sagsfremstilling:

 

Referat:

 

  1. Evt.

Sagsfremstilling:

 

Referat: